iPhone 5s เพิ่มคุณสมบัติ Burst Mode

 

ในการปล่อย iOS 7.0.x เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องแก่ผู้ใช้ iPhone แล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดีขึ้นโดยเฉพาะ iPhone 5s ซึ่งการถ่ายภาพต่อเนื่องหรือที่เรียกว่า Burst Mode มีการพัฒนาขึ้นในแบบที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน

http://www.arip.co.th/news.php?id=417409

iT Zone

iT club | ไอทีคลับ คลับของคนไอที

iTeach | ไอทีเพื่อการเรียนรู้

iTech | ไอทีและเทคโนโลยี

iTrade | ตลาดไอที

Resent Post

Special Thank: สนุกดอทคอม | น่ารักดอทคอม | โซนไอที | ฟอนต์.คอม | ARiP ข่าวไอที | blognone | Stats in Thailand

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! rss